top of page

Tourio platform in linked data erfgoedproject

Samen met leveranciers van erfgoedsoftware, provincies en gemeenten werkt het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) aan de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, ondersteund door het ministerie van OCW. Zo wordt het digitale geheugen van Nederland gezamenlijk beschikbaar gemaakt voor een breed publiek.

 Linked data

Een belangrijke pijler binnen het NDE is de ontwikkeling en uitrol van linked data in Nederland. Linked data is een manier van data opslaan en beschikbaar stellen op zo’n manier zodat andere software systemen het ook kunnen gebruiken. Een voorbeeld: stel, wij willen in een interactieve tour meer informatie tonen over Saskia van Rijn, de vrouw van Rembrandt van Rijn. Maar die informatie zit niet in onze eigen database, maar wel in die van een ander museum. Dan kunnen (en mogen) wij via linked data die informatie opvragen en gebruiken. Linked data is een samenwerkingshouding en een set van technische afspraken. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om waardevolle erfgoed data nog beter te ontsluiten en het publiek nog beter te bedienen.  

Zichtbaarheid

Organisaties in het Netwerk Digitaal Erfgoed willen graag nieuwe toepassingsmogelijkheden verkennen en heeft tal van projecten gedraaid. Deze praktijkervaringen worden gedeeld met alle belangstellenden om zo de verspreiding van Linked data makkelijker te maken. Er zijn inmiddels veel website gerelateerde projecten opgestart en afgerond, maar er zijn inmiddels veel website gerelateerde projecten opgestart en afgerond, maar partijen vonden het tijd worden om ook linked data in een game te gebruiken en te kijken hoe dat werkt.

 

Serious game

Karen Sikkema van onze partner Living Story kwam in contact met Elisabeth Wiessner van het NDE en zo ontstond het idee voor een linked Data serious game. De game-expertise van Living Story in combinatie met linked data opent vele nieuwe mogelijkheden. Maar welke mogelijkheden zijn dat en wat kun je daar specifiek mee in gameplay? 


 

Location Based Platform

Karen vroeg ons om aan te schuiven bij dit project en het technische deel op basis van Tourio te verzorgen. Want met Tourio beschikt dit project over een beproefd location based platform en dat versnelt de ontwikkeltijd enorm. Met een team van specialisten zijn wij aan de slag om Tourio uit te breiden linked data- functionaliteit en nieuwe game-functionaliteit.

 

Digitale continuïteit

Hoe vaak zie je niet dat maatwerkprojecten na oplevering slecht onderhouden en doorontwikkeld worden. Het resultaat daarvan is dat de continuïteit in gevaar komt en daarmee de initiële investering grotendeels verloren gaat. Doordat dit project gebouwd wordt op de bestaande Tourio-infrastructuur en meegaat in onze reguliere processen, is de digitale continuïteit juist gewaarborgd. Denk bijvoorbeeld aan software-updates, hosting, versiebeheer, back-ups, broncodewaarborg en support voor gebruikers.

 

Gouda Time Machine

De linked data serious game wordt ontwikkeld in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland. Het is namelijk de bedoeling om de eerste game te lanceren in Gouda. Samen met een team uit Gouda wordt een spelconcept ontwikkeld door Living Story dat via het Tourio-platform gespeeld kan gaan worden.

 

Wij delen in 2024 heel graag de uitkomsten van dit samenwerkingsproject via de kanalen van het NDE. En wij kijken uit naar wat komen gaat! Ook geïnteresseerd in linked data? Wij komen graag met je in contact om van elkaar te leren en de mogelijkheden met elkaar te bespreken.

 

Comments


bottom of page